คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฝึก คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com
   
 
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฝึก คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com
 Menu


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com หน้าหลัก

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com เกี่ยวกับเรา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องบทความ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com ติดต่อลงโฆษณา

 Advertising


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com  เดินสายแลน


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com  ซีรีย์ฝรั่ง


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com  กระเป๋า


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com  แบตเตอรี่รถยนต์


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com  แบตเตอรี่panasonic


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com  ขายกางเกง กางเกงคนอ้วน


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com  ขายกางเกงขาสั้น เสื้อผ้าคนอ้วน @ Saleman

 บทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com โน๊ตบุคเบื้องต้น

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com เกี่ยวกับ Printer

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com รู้จักกับไวรัสและวิธีกำจัด

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้ Firewall

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการซ่อมคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการประกอบคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com Internet - Chat เบื้องต้น

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com Network & Lan

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้ Windows

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้ MS Word

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้ MS Excel

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้ MS Powerpoint

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้ MS Acress

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้ ฺBrowser

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการรับ-ส่ง E-mail

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้ Dreamweaver

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้ Flash

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้ Photoshop

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้ Illustrator

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้เครื่องมือ Google

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้ Bittorrent

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้ Flashdrive

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้ Outlook

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com ทิปคอมพิวเตอร์

 บทความเกี่ยวกับเว็บไซต์


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการสร้างเว็บไซต์

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการโปรโมทเว็บไซต์

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการ upload file

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการเลือกโฮสติ้ง

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการเลือก Server

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com เกี่ยวกับโดเมนเนม

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้ Google Adword

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการทำ E-Commerce

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการซื้อ-ขายออนไลน์

 บทความเกี่ยวกับ Blog


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com Blog เบื้องต้น

 บทความเกี่ยวกับ Os


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com ระบบ Linux


 บทความเกี่ยวกับฐานข้อมูล


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com วิธีการใช้ Mysql

 บทความเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่ง


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com ภาษา Ado

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com ภาษา Asp

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com ภาษา .Net

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com ภาษา Php

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com ภาษา Html

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com Javascript

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com ภาษา C C++

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com ภาษา Xml

 วิธีการหาเงินผ่านเน็ต


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com เกี่ยวกับงานผ่านเน็ต


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com Google Adsense


 Affiliate Program


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com 
Affiliate Program เบื้องต้น

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com Amazon เกี่ยวกับร้านอินเตอร์เน็ต


คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สแกนไวรัส โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมฆ่าไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส ทำงานผ่านเน็ต สอนทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ By comnetsite.com 
ข้อควรรู้เกี่ยวกับร้านเน็ต

 

 

 

  >> เขียนโปรแกรมภาษาซีด้วย Turbo C

 

เขียนโปรแกรมภาษาซีด้วย Turbo C

จัดทำโดย : จักรกฤษณ์ แสงแก้ว

ขั้นที่ 1 ก่อนอื่นต้องดาวน์โหลดโปรแกรม TC เป็นลำดับแรก ผู้เขียนอนุมานว่าผู้อ่านไม่มีประสบการณ์ในการติดตั้ง TC ดังนั้นหากท่านสามารถติดตั้งได้เอง โปรดข้ามหัวข้อนี้ไป เพื่อเข้าสู่เนื้อหาที่ Advanced มากขึ้น เริ่มต้นโดยให้ผู้อ่านเปิดโปรแกรม Windows Explorer และคลิ๊กที่แถบ URL ด้านบน พิมพ์คำว่า http://www.sptc.ac.th/nprotech/articles/C0001/TC.zip ดังภาพต่อไปนี้

ขั้นที่ 2 เมื่อพิมพ์ URL ครบแล้วให้ท่านกด Enter หนึ่งครั้งเพื่อ Download File TC.zip ซึ่งจะปรากฎผลลัพธ์ดังนี้
- ถ้าท่านต้องการเปิดไฟล์ คลิ๊ก Open
- ถ้าต้องการบันทึกไฟล์ คลิ๊ก Save
- ถ้าต้องการยกเลิกการดาวน์โหลดคลิ๊ก Cancel
- ถ้าต้องการข้อมูลมากกว่านี้ คลิ๊ก More Info

ขั้นที่ 3 เลือก Save และคลิ๊กลูกศรชี้ลง ตลอดจนเลือก ไดวร์ C: ดังภาพต่อไปนี้
ผู้เขียนต้องการให้ท่านเลือกไดเร็คทอรี่เพื่อเก็บไฟล์เอาไว้ที่ C:\ เพราะว่าภายในโปรแกรมดังกล่าวนี้ ได้ทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการคอมไพล์ไว้ในไดเร็คทอรี่ C:\TC ดังนั้น หากท่านขยายไฟล์ผิดตำแหน่ง จะทำให้ไม่สามารถคอมไพล์ได้ วิธีแก้ทำได้โดยการปรับเปลี่ยนที่เมนู Directory ให้ตรงกับไดเร็คทอรี่ที่ท่านได้เก็บไฟล์ไว้ยังตำแหน่งที่ท่านต้องการ แต่ถ้าท่าน ทำตามวิธีที่ผู้เขียนแนะนำ ท่านไม่ต้องทำการปรับแก้ค่าตัวเลือกใด ๆ ผู้เขียนจะกล่าวถึงรายละเอียดส่วนนี้ในบทต่อ ๆ ไป ตอนนี้ต้องการให้ผู้อ่านสามารถคอมไพล์โค๊ดภาษาซีได้เท่านั้น ดังนั้นท่านควรปฏิบัติตามแนวทาง ที่ได้แสดงเอาไว้ในบทความชุดนี้อย่างเคร่งครัด เว้นเสียแต่ท่านเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนกำลังอธิบายนี้แล้ว จึงสามารถดูผ่าน ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นที่ 4 เริ่มต้นการดาวน์โหลด ภาพด้านล่างนี้ แสดงการดาวน์โหลดไฟล์ ขณะนี้ เครื่องที่ผู้เขียนใช้งานอยู่บนระบบ LAN จึงสามารถโหลดไฟล์ดังกล่าวด้วยความเร็วสูงกว่าการโหลดด้วย Modem ธรรมดา สังเกตที่อัตราการ Transfer rate ที่ 31.0KB/Sec หากเป็นโมเดมธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณ 5 KB/Sec

ขั้นที่ 5 เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วคลาย Zip ไฟล์ TC.zip ที่โหลดมาแล้วด้วยการคลิ๊กขวา ดังภาพต่อไปนี้
สังเกตว่าไฟล์ที่เราโหลดมานั้นมีชื่อว่า TC.zip ผู้เขียนต้องการให้ท่าน Save เอาไว้ที่ไดรว์ C:\ และคลาย Zip ออกไปไว้ที่โฟล์เดอร์ C:\TC

ขั้นที่ 6 ดับเบิ้ลคลิ๊กโฟลเดอร์ C:\TC ไฟล์ที่คลาย Zip เรียบร้อยแล้วจะเก็บไว้ที่โฟล์เดอร์ C:\TC และภายในไดเร็คทอรี่ดังกล่าวจะประกอบด้วยโฟล์เดอร์ C:\TC\INCLUDE และ C:\TC\LIB รายละเอียดส่วนนี้จะกล่าวถึงอีกครั้งในบทหลัง ๆ แต่ตอนนี้ให้ท่านเข้าใจเพียงว่า ภายในโฟล์เดอร์ ทั้งสองจะเก็บไฟล์ ที่มีนามสกุล .H และ .LIB เอาไว้ในโฟล์เดอร์ทั้งสองตามลำดับ

ขั้นที่ 7 เรียกให้ Turbo C ทำงานโดยคลิ๊กที่ไฟล์ TC ดังภาพต่อไปนี้ ความจริงในขั้นตอนนี้ผู้อ่านสามารถคลิ๊ก Start > Run และพิมพ์คำว่า C:\TC\TC.EXE จากนั้นกดแป้น Enter ซึ่งจะให้ผลเช่นเดียวกับขั้นตอนนี้ กล่าวคือเรียกให้ Turbo C ทำงานและพร้อมจะเขียนโปรแกรมและคอมไพล์ต่อไป

ขั้นที่ 8 เมื่อไฟล์ TC.EXE ถูกเรียกให้ทำงานจะปรากฎผลลัพธ์ดังนี้ ภาพด้านล่างนี้เป็นหน้าจอของโปรแกรม TC ถ้าผู้อ่านต้องการให้โปรแกรมแสดงผลเต็มจอ สามารถกดแป้น Alt + Enter (กด Alt ค้างไว้ แล้วตามด้วย Enter หนึ่งครั้ง) จะเป็นการสลับไปมาระหว่างโหมด Full Screen กับโหมด Windows และในทำนองเดียวกัน ถ้าต้องการสลับกลับมายังโหมดวินโดวส์ธรรมดา ให้กด Alt + Enter ได้เช่นเดียวกัน

ขั้นที่ 9 พิมพ์โค๊ดภาษาซี ในขั้นตอนนี้ผู้อ่านจะต้องกด Esc ซ้ำ ๆ สักสองสามครั้งเพราะว่า กำลังอยู่ในสถานะการเลือกเมนู การกด Esc จะทำให้กลับมายังจอภาพที่ใช้ในการแก้ไขโค๊ด จากนั้นผู้อ่านจึงเริ่มต้นพิมพ์โค๊ด ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ขั้นที่ 10 ทำการคอมไพล์ด้วยการกด Alt + R แล้วกด Enter หนึ่งครั้ง ขั้นตอนนี้อาจจะกด Ctrl + F9 จะปรากฎผลเช่นเดียวกัน ในขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้บันทึกไฟล์เป็น Helloworld.c ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะสร้างไฟล์ชื่อว่า noname.exe ซึ่งก็จะให้ผลลัพธ์อันเดียวกัน ขั้นตอนต่อไปจะแสดงการบันทึกแฟ้มข้อมูล

ขั้นที่ 11 ออกจากโปรแกรม TC โดยการกด Alt + Q หรือกด Alt + F และเลื่อนลูกศรมาที่ Quit ให้ผลเช่นเดียวกัน เนื่องจากเรายังไม่ได้บันทึกแฟ้มข้อมูล เมื่อทำการออกจากโปรแกรม คอมไพล์เลอร์จะถามว่าต้องการบันทึกซอร์สโค๊ดหรือไม่ ให้ตอบตามความต้องการของท่าน ในกรณีตัวอย่างนี้เราจะบันทึกไฟล์เก็บไว้ในชื่อ helloworld.c

ขั้นที่ 12 ก่อนที่จะจบการทำงานโปรแกรมภาษาจะถามเราเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ ถ้าปรารถนาจะบันทึกให้กด Yes อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในขั้นตอนนี้ ผู้อ่านจะบันทึกหรือไม่บันทึกขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง แต่บทความนี้สำหรับผู้เริ่มต้น เราจะบันทึกไฟล์ชื่อ helloworld.c ดังนั้นกด Y เพื่อบอกคอมไพล์เลอร์ว่า เราต้องการบันทึกซอรส์โค๊ด

ขั้นที่ 13 ตั้งชื่อไฟล์ว่า helloworld.c จากนั้นกดแป้น Enter หนึ่งครั้ง เนื่องจาก TurboC 2.0 สนับสนุนการตั้งชื่อไฟล์ระบบเก่า คือตั้งได้ 8 ตัว และนามสกุล 3 ตัว ดังนั้น จะเกิดการตัดคำอัตโนมัติให้เหลือเพียงคำว่า hellowor.c แทนที่จะเป็น helloworld.c

ขั้นที่ 14 ในขั้นตอนที่ผ่านมาเราได้คอมไพล์โค๊ดภาษาซีเสร็จแล้วต่อไปต้องการรันโค๊ดใน DOS Prompt ขอให้ท่านเลือก Start > Run ในขั้นตอนนี้ท่านผู้อ่านสามารถคลิ๊ก Start > Run และพิมพ์คำว่า C:\TC\noname.exe ซึ่งจะให้ผลเร็ว และจะปิดวินโดวส์ไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราจึงควรจะออกไปที่ DOS Prompt ด้วยการพิมพ์คำสั่ง Start > Run และพิมพ์ CMD ซึ่งคำสั่ง CMD จะมีสำหรับวินโดวส์ NT และ 2000 และ XP เท่านั้น ไม่สามารถใช้คำสั่ง CMD ในวินโดวส์ที่ต่ำกว่าที่กล่าวมาได้ ดังนั้นถ้าเป็นระบบปฏิบัติการตัวเก่า ท่านต้องเปลี่ยนมาพิมพ์คำว่า Command เต็ม ๆ แทนคำว่า CMD

ขั้นที่ 15 พิมพ์คำสั่ง cmd เพื่อไปยัง Dos Prompt ดังที่ได้กล่าวไปแล้วคำสั่ง CMD ใช้ได้เฉพาะใน NT, 2000 และ XP เท่านั้น ถ้าจะให้ทำงานได้ในระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าต้องพิมพ์คำว่า Command แทน CMD

ขั้นที่ 16 ได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ คำสั่ง CMD จะเป็นโปรแกรมที่บอกให้ระบบปฏิบัติการรับคำสั่ง DOS เหมือนในระบบเดิม เพียงแต่ว่า CMD ต่างจาก Command ตรงที่เราสามารถใช้ลูกเล่นต่าง ๆ ได้ เช่นใช้คำสั่ง cd \win* ซึ่งจะหมายถึงเข้าไปในไดเร็คทอรี่อะไรก็ได้ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า win เป็นต้น ซึ่งแท้จริงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ Command ให้ดีขึ้นนั่นเอง นอกจากนั้น CMD ยังสามารถ ใช้เมาส์ลากตัวอักษรบริเวณที่เราต้องการแล้วคลิ๊กขวา เพื่อคัดลอกข้อความนั้นเอาไปยังคลิปบอร์ด ได้อีกด้วย หรือถ้าคลิ๊กลงบนพื้นที่ Console ก็จะหมายถึงการวางข้อความที่อยู่ในคลิปบอร์ดลงในพื้นที่ Console เป็นต้น รายละเอียดส่วนนี้ศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานคำสั่ง CMD ใน Online Help ของวินโดวส์

ขั้นที่ 17 พิมพ์คำสั่ง cd \tc เพื่อเข้าไปยังไดเร็คทอรี่ TC จากนั้นพิมพ์คำว่า HELLOWOR.EXE เนื่องจาก TC2.0 สนับสนุนการตั้งชื่อไฟล์เพียง 8 ตัว ดังนั้นจะมีชื่อเพียง HELLOWOR เท่านั้น ผลลัพธ์ของการ Execute จะให้ผลคือคำว่า Hello World ปรากฎบนจอภาพคอมพิวเตอร์

ขั้นที่ 18 ผลลัพธ์ของการคอมไพล์จะปรากฎคำว่า Hello World ปรากฎบนจอภาพคอมพิวเตอร์ ขอให้ ท่านผู้อ่านระลึกไว้ว่า ขณะนี้เรากำลังเรียนรู้ตัวอย่างการคอมไพล์ด้วย Turbo Cในหัวข้อต่อไป เราจะศึกษาเกี่ยวกับการคอมไพล์ภาษาซีด้วยไมโครซอฟต์วิชวลซีพลัส ๆ (Visual C++)

ข้อมูลจาก http://www.electoday.com

  Untitled Document
 


  Untitled Document
 Copyright 2008 By Comnetsite.com All Right Reserved . Contact Webmaster E-mail And Phone 084 - 7132415