>> บทความสอน Marcromedia Flash

 

1. การ Save Flash เป็น .avi เพื่อให้เล่นกับ Windows Media Player

2. การใช้งาน ProgressBar Component

3. การ์ตูน Flash อย่างง่ายตอนที่ 1 (การร่างโครงภาพ)

4. การ์ตูน Flash อย่างง่ายตอนที่ 2 (การลงสีให้ตัวการ์ตูน)

5. การ์ตูน Flash อย่างง่ายตอนที่ 3 (การทำ Movie เมฆลอยด้านหลัง)

6. การ์ตูน Flash อย่างง่ายตอนที่ 4 (การทำMovie Shortการ์ตูนขยับ)

7. การทำ animation ต่างๆ

8. การทำ Banner อย่างง่ายๆ ด้วย Flash

9. การทำ Bar Slider คล้ายกับการปรับ Volume ใน winamp

10. การทำ Expaning_text

11. การทำ Flash Pop-up Menu

12. การทำ hover caption ใน Flash

13. การทำ Staircase Effect

14. การทำ ลิ้งค์ และ เมาส์ hover จาก Flash

15. การทำปุ่มแก้วใน Flash

16. การทำปุ่มควบคุมการเล่น movie ของ flash

17. การทำปุ่มควบคุมการเล่นเพลง

18. การทำสมุดภาพระบายสี

19. การทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามเมาส์

20. การสร้างเอกสาร xml text

21. การใส่เพลงลงใน Bar Slider ให้สามารถปรับ Volume ได้

22. การโหลดรูปภาพจาก Folder ภายนอกมาใช้กับ Flash

23. ทำหน้าปัดวิทยุ

24. เทคนิคการใช้ Mask เพื่อการเปลี่ยนสีตัวอักษร แบบ คาราโอเกะ

25. เทคนิคการทำ drag & drop

26. เทคนิคการทำ Motion Guide

27. เทคนิคการทำภาพ zoom เข้า zoom ออก

28. เทคนิคการวาดเส้น ตอนที่ 1

29. เทคนิคการสร้าง cursor

30. เทคนิคการสร้าง Flash แสดงวันที่