>> การติดตั้ง Font ใน Windows

 

การติดตั้ง Font ใน Windows

Font หมายถึงรูปแบบตัวอักษร ที่ทำให้เอกสารของคุณมีความสวยงามและน่าดูมากยิ่งขึ้น การเพิ่มเติม font ในระบบ Windows จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ อย่างไรก็ตามการติดตั้ง Font ก็มีข้อจำกัดเหมือนกัน คือ อาจทำให้ระบบ Windows ทำงานได้ช้าลง และที่สำคัญไม่ควรติดตั้ง font มากกว่า 1 พัน fonts สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง font เพิ่ม ให้ทำดังนี้

1. คลิกเมนู Start คลิกเลือก control panel

2. คลิกเลือกไอคอน Font จะมีหน้าต่างเปิดให้ใหม่
3. คลิกเมนู File เลือก Install New Fonts จะได้ดังภาพ

4. ย้ายไปยัง folder ที่เก็บ font
5. ในช่อง Copy fonts to Fonts folder ให้มีเครื่องหมายถูกอยู่หน้าด้วย
6. คลิกเลือก Fonts ที่ต้องการ หรือคลิกเลือก Select All เพื่อติดตั้งทั้งหมด
7. ทิป : สำหรับการติดตั้งอีกวิธีหนึ่ง ที่ทำได้ง่าย ๆ คือ การ copy ไฟล์ fonts ที่ต้องการไปยัง folder c:\Windows\Fonts

หมายเหตุ :

การ ติดตั้ง Font ในระบบ Windows อาจไม่สามารถใช้งานได้กับบางโปรแกรมเช่น Adobe Photoshop ดังนั้น ควรศึกษาการติดตั้ง fonts ในแต่ละโปรแกรมด้วยว่า มีขั้นตอนอย่างไร

บทความและรูปภาพจากเว็บไซต์ it-guides.com