>> วิธีใช้งาน Ad-Aware, Ad-Aware SE

 

วิธีใช้งาน Ad-Aware, Ad-Aware SE

โปรแกรม Ad-Aware ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการที่จะตรวจสอบและกำจัดโปรแกรมประเภท Spyware, Adware ที่ถือได้ว่าเป็นที่นิยมใช้งานกันมากในปัจจุบัน เวอร์ชั่นที่จะแนะนำนี้เป็นเวอร์ชั่นที่สามารถ download มาใช้งานได้ฟรี แต่เดิมจะใช้งานในเวอร์ชั่น 6.0 แต่ที่กำลังแนะนำนี้เป็นเวอร์ชั่น Ad-Aware SE Pesonal edition (วิธีการใช้งานทั้งสองเวอร์ชั่น แถบจะไม่มีความแตกต่างกันเลย) สำหรับผู้สนใจโปรแกรม Ad-Aware สามารถรองรับการทำงานของ Windows ได้ทุกเวอร์ชั่น รายละเอียดเพิ่มเติม spyware, adware และวิธีการป้องกัน คลิกที่นี่

หลังจากที่คุณได้ download โปรแกรม Ad-Aware และทำการติดตั้งแล้ว ให้เริ่มต้นด้วย...

Update โปรแกรมก่อนทุกครั้ง ก่อนตรวจสอบ

1. เริ่มด้วยด้วยการเปิดโปรแกรมจะได้ดังภาพ

2. ต่ออินเตอร์เน็ตที่คุณมีก่อน
3. คลิกปุ่ม Check for updates now (ใกล้ปุ่ม Start) จะได้ดังภาพ

คลิกปุ่ม Connect เพื่อเริ่มตรวจสอบ

4. โปรแกรมจะเริ่มตรวจสอบไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อตรวจสอบโปรแกรม update ล่าสุด ถ้ามี จะแสดงหน้าต่างให้คลิกเลือก download โดยจะมีปุ่ม OK ให้ยืนยันอีกครั้ง
5. รอสักครู่โปรแกรมจะเริ่ม download และติดตั้งให้อัตโนมัติ
6. แค่นี้ คุณก็พร้อมที่จะตรวจสอบ spyware และ adware ได้แล้ว

วิธีการตรวจสอบ

1. เปิดโปรแกรมดังภาพ

2. คลิกปุ่ม Start โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างดังภาพประกอบด้านล่างนี้

เราสามารถเลือกวิธีการตรวจสอบได้หลายอย่าง
* Perform smart system scan
สำหรับการตรวจสอบแบบปกติ
* Perform full system scan (มีเฉพาะในเวอร์ชั่น SE)
สำหรับการตรวจสอบแบบละเอียด
* Use custom scanning options
มีหลายทางเลือกในการตรวจสอบ
* Scan Volume for ADS
สามารถเลือก drive ที่ต้องการในการตรวจสอบได้ต่างหาก
แนะนำให้เลือกแบบ Perform full system scan

3. คลิกปุ่ม Next เพื่อเริ่มต้น ตรวจสอบ จากนั้น รอสักครู่ (ขึ้นกับขนาดและจำนวนไฟล์ใน harddisk ของเรา)
4. โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ให้ทราบ สังเกตดูจำนวนของ spyware ได้จากตัวอักษรที่มีสีแดง

5. ให้คลิกปุ่ม Next โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดในการค้นพบให้

6. คลิกเลือกในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ (สามารถคลิกขวา และเลือกคำสั่ง select all ได้) จะมีลูกศรสีเขียวปรากฏให้
7. คลิก Next อีกครั้ง และคลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน
8. เสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจสอบและกำจัด spyware แล้ว... ยินดีด้วยครับ !

บทความและรูปภาพจากเว็บไซต์ it-guides.com