>> ทำ HORIZONTOL LINE (เส้นใต้) แบบมีลูกเล่นสวยงาม

 

ทำ HORIZONTOL LINE (เส้นใต้) แบบมีลูกเล่นสวยงาม

CODE ของ แบบที่ 1 : นำ CODE ด้านล่างไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงครับ <body> นะครับ

CODE ของ แบบที่ 2 : นำ CODE ด้านล่างไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงครับ <body> นะครับ

โค๊ดจากเว็บไซต์ codetukyang.com