>> การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)

 

การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)

จัดทำโดย : อ้อม

 

 

 

   1.คลิ๊กที่ แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ (File > Page Setup)

 

   2. หลังจากที่เลือกแล้วการตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วจะมีแท็บให้เลือก 4 แท็บ
       จะกล่าวถึงขนาดกระดาษ ( Paper Size )ก่อนนะครับ
   3. เลือกที่แท็บ ขนาดกระดาษ ( Paper Size )
   4. คลิ๊กเลือกขนาดกระดาษที่ต้องการในช่อง ขนาดกระดาษ หรือ Paper Size

 

   5. คลิ๊กเลือกการจัดวางหน้าเอกสารในการจัดพิมพ์ ต้องการแนวตั้ง ( Portrail )หรืือ แนวนอน ( Landscap )
    6. คลิ๊กที่ปุ่มตกลง (OK) เป็นอันเสร็จ

บทความและรูปภาพจากเว็บไซต์ webthaidd.com