>> แก้ปัญหา Error 676

 
แก้ปัญหา Error 676

Error 676 : The line is busy . Try agian later


 • อาจเกิดจากสัญญาณที่ Modem กับ Computer ขัดข้อง หรือสัญญาณ Modem ค้าง
  ปิด Modem และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง
 • ตรวจสอบสายโทรศัพท์ว่า ใช้งานได้ปกติหรือไม่
  ต่อสายโทรศัพท ์กับเครื่องโทรศัพท์ปกติ แล้วตรวจสอบว่า สามารถโทรออกได้ปกติหรือไม่ ถ้าโทรออกไม่ได้
  ต้องแก้ไขให้เป็นปกติก่อน (แจ้งเหตุเสียได้ที่ 1177 - 02 ตามด้วยเบอร์โทรบ้าน 7 หลัก )
 • อาจจะเกิดจากหมายเลขที่เชื่อมต่อเข้า ISP คู่สายเต็ม
  ทดลองโทรจากโทรศัพท์ธรรมดา โทรเข้าหมายเลขเดียวกับ หมายเลขเชื่อมต่อเข้า ISP ถ้ามีปัญหาคู่สายเต็มจะได้ยินสัญญาณ ไม่ว่าง
 • แก้ไขทุกขั้นตอนยังคงมีปัญหาแบบเดิม กรุณา ติดต่อ ISP ผู้ให้บริการครับ
 • บทความและรูปภาพจากเว็บไซต์ bcoms.net