>> การทำลายน้ำ

 
การทำลายน้ำ
1. New หน้ากระดาษขึ้นมา เลือกสี Foreground เป็นสีน้ำเงิน สี background เป็นสีขาวดังรูป (วิธีเลือกให้คลิ้กในช่องที่แสดงสี)

2. ดับเบิ้ลคลิ้กที่อุปกรณ์ Gradient จะมี Palete ของเครื่องมือนี้ขึ้นมา จากนั้นกำหนดค่าดังนี้ ในช่อง Gradient เลือก Foreground to background ในช่อง Type เลือก Linear ดังรูปต่อไปนี้

3. จากนั้นนำเม้าท์ไปลากในชิ้นงานจากมุมซ้ายบนจนถึงมุมขวาล่างดังรูป

4. จะออกมาเป็นดังรูป

5. จากนั้นสลับสีขาวจาก background เป็น Foreground แล้วเลือกอุปกรณ์ Airbrush ดังรูป

6. นำเม้าท์ไปวาดเส้นสีขาวในชิ้นงานดังรูป

7. จากนั้นไปที่คำสั่ง Filter/Distort/Ripple... ดังรูป

8. จะปรากฏหน้าต่างวินโดว์ขึ้นมาให้ปรับ Amount เป็น 999 Size เป็น Large ดังรูป

9. จะได้ชิ้นงานเป็นรูปน้ำ ดังรูป

บทความและรูปภาพจากเว็บไซต์ bcoms.net