>> Scandisk และ Defragment อย่างรวดเร็วด้วย Power Defrag

 
Scandisk และ Defragment อย่างรวดเร็วด้วย Power Defrag

คุณเบื่อใหมกับการที่ต้องมานั่งรอการทำ Scandisk และ Defragmen บางทีต้องนั่งรอเป็นวัน ๆ จะทำงานพร้อมกันไปด้วยก็ไม่ได้เพราะจะทำให้ยิ่งช้าไปกันใหญ่ แต่สำหรับวันนี้ผมมีโปรแกรมการทำ Scandisk และ Defragment ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโปรแกรมนั้นคือ Power Defrag สนับสนุนการทำงานทั้ง Windows 95,98,ME,XP
ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
ก่อนอื่นผมขออธิบายคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่าคืออะไรก่อนครับเพื่อให้เข้าใจระบบการทำงานของโปรแกรมนี้ได้ง่ายขึ้น

Scandisk คือ การตรวจสอบการทำงาน และความบกพร่องของฮาร์ดดิสก์ และระบบไฟล์ของ Windows ในเบื้องต้น เมื่อใช้งาน Windows ไปนาน ๆ และรู้สึกว่าการทำงานต่าง ๆ ของ Windows เริ่มจะมีปัญหา อาจจะใช้โปรแกรม Scandisk เพื่อทำการตรวจสอบ ฮาร์ดดิสก์และระบบไฟล์ต่าง ๆ ของ Windows ได้ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาของระบบไฟล์ ถ้าหากการเสียหายนั้นไม่มากจนเกินไป

Defragment คือ การทำการจัดเรียงข้อมูลของไฟล์ต่าง ๆ ที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ให้มีความต่อเนื่องหรือเรียงเป็นระบบต่อ ๆ กันไป ประโยชน์ที่จะได้รับคือ ความเร็วในการอ่านข้อมูลของไฟล์นั้น จะมีการอ่านข้อมูล ได้เร็วขึ้น ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่นถ้าหากมีไฟล์ที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ที่มีการเก็บข้อมูลแบบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เมื่อต้องการอ่าน ข้อมูลของไฟล์นั้น หัวอ่านของฮาร์ดดิสก์ก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายไปมาเพื่อทำการอ่านข้อมูลจบครบ หากเรามีการทำ Defrag ฮาร์ดดิสก์ แล้วจะทำให้การเก็บข้อมูลจะมีความต่อเนื่องกันมากขึ้น เมื่อต้องการอ่านข้อมูลนั้น หัวอ่านของฮาร์ดดิสก์จะสามารถอ่านได้ โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายหัวอ่านบ่อยหรือมากเกินไป จะทำให้ใช้เวลาในการอ่านได้เร็วขึ้น

Error Check คือการ Scandisk แบบ Standard เพื่อทำการแก้ไข ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้น
Surface Scan คือการ Scandisk แบบ Thorough ซึ่งจะใช้เวลานานพอสมควร เนื่องจากจะเป็นการ Scan แบบละเอียด
System Tools ส่วนนี้จะเป็นการแบ็กอัพค่า Regidtry ไว้เพื่อให้สะดวกในการเรียกคืนค่าเดิมก่อนที่ยังไม่เกิดปัญหา

เรามาเริ่มการทำกันเลยดีกว่าก่อนให้คุณ Save งานและปิดโปรแกรมทั้งหมดก่อนแล้วเปิดโปรแกรม Power Defrag ขึ้นมาซึ่งโปรแกรมก็จะเป็นดังรูปด้านล่าง


จากนั้นให้คุณคลิกว่าจะให้โปรแกรมทำอะไร ถ้าต้องการทำทุกอย่างให้ให้เครื่องหมายถูกที่ช่องหน้า Power Defrag Tasks


แล้วคลิกที่ Begin เพื่อเริ่มการทำงาน


จะมี Popup ขึ้นมาเตือนว่าจะทำการ Restart เครื่องถ้ามีงานค้างอยู่ให้ Save แล้วคลิกที่ Yes

เมื่อเครื่องเปิดขึ้นมาใหม่โปรแกรมก็จะทำงานให้คุณโดยอัตโนมัติใช้เวลาไม่นานก็เสร็จครับดีกว่าทำใน Windows เยอะ โปรแกรมนี้ใช้ได้ 30 วันครับ แต่ใช้ได้เต็มความสามารถเหมือนคน Register ทุกประการลองนำไปใช้ดูครับ

บทความและรูปภาพจากเว็บไซต์ bcoms.net