>> ปรับแต่งฮาร์ดดดิสก์ให้ทำงานเต็มประสิทธิาพด้วยคุณสมบัติ DMA

 
ปรับแต่งฮาร์ดดดิสก์ให้ทำงานเต็มประสิทธิาพด้วยคุณสมบัติ DMA

เมนบอร์ดและฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบันส่วนมากรองรับการทำงานแบบ DMA ที่สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ต่าง ๆ โดยไม่ต้องเป็นภาระแก่ซีพียูมากนัก ทำให้ซีพียูยังพอมีทรัพยากรเหลือเฟือในการคำนวนงานด้านอื่น ๆ ระบบโดยรวมจึงทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น แต่ใน Windows Me/98 อาจไม่ได้กำหนดคุณสมบัตินี้ป็นมาตรฐาน มาให้ดังนั้นถ้าไม่แน่ใจว่าเมนบอร์ดและฮาร์ดดิสก์ของเรารองรับคุณสมบัตินี้ ก็ให้เข้าไปกำหนดค่าดังขั้นตอนต่อไปนี้
1 คลิกขวาที่ My Computer เลือก Properties
2 ที่หน้าต่าง System Properties ให้คลิกแท็บ Device Manager
3 ดับเบิ้ลคลิกทื่ Disk driver แล้วดับเบิ้ลคลิกไดรฟ์ GENERIC IDE DISK TYPE47
4 จะปรากฎหน้าต่าง GENERIC IDE DISK TYPE47 Properties ขึ้นมาให้คลิกแท็บ Setting
5 คลิกที่ช่อง DMA
6 จากนั้นคลิกปุ่ม OK
7 หน้าต่าง Unsupported hardware alert จะแสดงข้อความเตือนให้ระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากฮาร์ดดิสก์ หรือไดร์ฟ์ ซีดีรอม ของเราไม่รองรับคุณสมบัติ DMA ถ้าแน่ใจว่าไม่มีปัญหาให้คลิกปุ่ม OK
8 จะปรากฎหน้าต่าง System Setting Chang ขึ้นมา ให้คลิกปุ่มม Yes เพื่อ Restart ใหม่แล้วฮาร์ดดิสก์ของเราก็จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติ DMA

บทความจากเว็บไซต์ bcoms.net