>> ข้อควรระวังเมื่อทำการแฟรซไบออส

 
ข้อควรระวังเมื่อทำการแฟรซไบออส

หากว่าจะทำการแฟรซไบออส สิ่งที่ต้องระวังไว้มาก ๆ มีดังนี้
- อย่างแรกต้องดูว่าได้ดาวส์โหลดไบออสถูกรุ่นและยี่ห้อ
- ต้องทำการแฟรซไบออสในโหมด Save mode DOS Prompt เท่านั้น
- ตรวจสอบดูไฟล์ของไบบอสให้ถูกต้องและควรจะแบ็คอัพไฟล์ไบออสตัวเก่าไว้เสมอ
- ระหว่างที่เครื่องกำลังทำการปรับปรุงไบออส คุณต้องไม่ทำการบู๊ตเครื่องกลางคัน หรืออย่าทำให้ไฟดับกลางคัน เพราะนั่นจะทำให้ไบออส พังได้ทันที
- เมื่อทำการแฟรซไบออสเสร็จแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเซ็ตค่าในไบอสใหม่ด้วย

บทความจากเว็บไซต์ bcoms.net