>> บทความสอน Microsoft Word

 

1. เปรียบเทียบเอกสารแบบเคียงข้างกัน(Compare Slide by Side)

2. เลือกแสดงแถบเครื่องมือแบบแถวเดียวหรือสองแถว

3. แนะนำแถบเครื่องมือ

4. แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแถบเครื่องมือ

5. การเน้นข้อความสำคัญ

6. การเน้นตัวอักษรในรูปแบบต่างๆ

7. การเปลี่ยนมุมมองในหน้าเอกสาร (ไม่ยากอย่างที่คิด)

8. การเปลี่ยนสีข้อความเพื่อความสวยงาม

9. การเรียงลำดับ

10. การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว

11. การแทรกรูปภาพ

12. การแสดงแมปเอกสาร(Document Map)

13. การใช้ ปุ่ม Show/Hide

14. การใช้คลิปบอร์ด

15. การใช้ทาสก์เพน(Task Pane)

16. การใส่ข้อความให้โดยอัตโนมัติของ Word

17. การใส่ตัวเลขหน้าข้อความแบบง่ายๆ

18. การใส่ลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษร

19. การใส่หัวตารางอัตโนมัติ

20. การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

21. การค้นหาข้อความในเอกสาร

22. การจัดรูป

23. การจัดรูปแบบ Word Art

24. การจัดวางตำแหน่งข้อความ

25. การตกแต่งข้อความด้วยลักษณะพิเศษ (Effects)

26. การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม

27. การตั้งค่าฟอนต์ให้เป็นค่าเริ่มต้น

28. การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)

29. การตั้งค่าหน้ากระดาษ

30. การตั้งค่าให้ Word แสดงไฟล์เอกสารเก่าล่าสุดมากกว่า 4 ไฟล์

31. การทำ Word Art

32. การทำให้เอกสาร Word บันทึกโดยอัตโนมัติ

33. การนับจำนวนคำ

34. การทำเอกสารให้เป็นหลายคอลัมน์

35. การปรับเปลี่ยนขนาดฟอนต์ Font

36. การเน้นข้อความสำคัญ

37. การย่อและขยายเอกสาร

38. การลบข้อความ

39. วิธีเลือกคำหรือข้อความ

40. การสร้างไฟล์เอกสารข้อมูล Word 2000

41. การสร้างสำเนาเอกสารเพื่อป้องการสูญหาย

42. การสร้างหัว Header และ Footer ให้เอกสาร Word

43. การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ

44. การพิมพ์เอกสารจากแฟ้มขัอมูล

45. การแทรกรูปภาพ

46. การดูตัวอย่างเอกสารก่อนทำการพิมพ์

47. บทเรียนออนไลน์(Training)

48. ปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร

49. พิมพ์ลายน้ำแบบข้อความลงบนเอกสาร

50. มุมมองเค้าโครงการอ่าน

51. มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000

52. ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว และทำซ้ำ (Undo & Redo)

53. ระยะขอบหน้ากระดาษ ( Margin )

54. ดูข้อความที่อยู่คนละหน้าได้พร้อมกัน

55. ซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ

56. หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม Word

57. ออปชั่นในการวาง(Paste Options)

58. Word เปิดแต่เอกสารเดิม ๆ ทุกครั้งแก้ไง

59. เทคนิคป้องกันไฟล์สูญหายใน Micorsoft Word

60. ยกเลิก “Link” ในเอกสารเวิร์ด

61. ลดขนาดไฟล์ใน HTML ในที่ทำจาก Word

62. ลบชื่อไฟล์เอกสารเวิร์ดที่เปิดแล้วในเมนูไฟล์

63. วิธีเพิ่มปุ่มในทูลบาร์ สำหรับไมโครซอฟท์เวิร์ด 2000

64. วีธีดูข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารของ Word 2000

65. สร้างจดหมายสมัครงานง่าย ๆ ใน Word 2000

66. ออกแบบนามบัติง่าย ๆ ด้วย Word