>> XML ต่างกับ HTML อย่างไร

 

XML ต่างกับ HTML อย่างไร

กล่าวสั้น ๆ ง่าย ๆ เพื่อทำความเข้าใจว่า XML นั้นต่างจาก HTML อย่างไร คือ XML นั้นใช้อธิบายข้อมูล คือ บอกว่าข้อมูลนั้นคืออะไร ส่วน HTML นั้นใช้อธิบายการแสดงผล คือ บอกว่าข้อมูลนั้นจะแสดงผลในหน้าตาแบบไหน XML นั้นไม่ได้มาแทนที่ HTML หรอก (ในระยะนี้) เนื่องจากมันมีวัตถุประสงค์คนละแบบกัน ทั้งคู่จะมีลักษณะเสริมกันมากกว่า สำหรับแท็กใน XML นั้นจะมีรูปแบบคล้ายกับ HTML แต่ว่าต่างกันที่แท็กของ HTMLนั้นเกิดจากอีลีเมนต์ที่มีการนิยามมาแบบสำเร็จรูปจากองค์กรที่วางมาตรฐาน เช่นW3C(http://www.w3c.org) แล้วเราสามารถนำเอาไปใช้งานได้เลย ในขณะที่แท็กของ XML นั้น เราต้องทำการนิยามอีลีเมนต์ก่อนจึงจะเอาไปใช้ได้ XML มีความสามารถในการอธิบายความหมายของตัวเองได้ จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมแท็กของ XML นั้นจึงช่างหลากหลายเสียเหลือเกิน เนื่องมาจากเรานิยามอีลีเมนต์ได้ด้วยตัวเราเองนั่นเอง ถึงตรงนี้เราอาจสงสัยว่าแล้วคนอื่นจะรู้ได้อย่างไรว่าแท็กนี้เราหมายความว่าอย่างไร ไม่เป็นไรครับ อ่านไปเรื่อย ๆ แล้วก็จะเข้าใจเอง มันมีวิธีวิธีหนึ่งที่เราใช้กันมากในการทำให้ XML สามารถกำหนดความหมายของข้อมูลได้ คือ การใช้ DTD ( Document Type Definition) ซึ่งสำหรับ DTD นี้เราสามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว หากเรามี Microsoft Internet Explorer เวอร์ชัน 5 เป็นต้นไปเนื่องจากทางไมโครซอฟท์ใส่ความสามารถนี้รวมมาให้เรียบร้อย
การทำงานของ XML สามารถทำงานร่วมกับ HTML ได้ โดยให้ HTML เป็นตัวแสดงผล ในขณะที่ XML เป็นตัวจัดการข้อมูล คำกล่าวสั้น ๆ ที่อธิบายสองตัวนี้คือ” HTML รู้ว่าแสดงข้อมูลอย่างไร ในขณะที่ รู้ว่าแสดงข้อมูลอะไร” มีเรื่องเกี่ยวเนื่องกับ XML อีกหลายเรื่อง เช่น XSL สำหรับการแสดงผลและการแปลงข้อมูล DTD สำหรับเรื่องการวางกฎเกณฑ์ภาษาและ DOM สำหรับสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าไปจัดการข้อมูล XML เป็นต้น

บทความจากเว็บไซต์ aspchapter.com